Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

6790879 xxlMożliwe będzie wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej w polskich mikroprzedsiębiorstwach, w tym również w małych gabinetach lekarskich. Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczą możliwości przygotowania sprawozdania finansowego w formie skróconej oraz zwalniają z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Czyli, będzie mniej biurokracji.

 

Jest to bardzo ważna informacja dla stomatologów, którzy prowadzą własną działalność, ponieważ dzięki wprowadzonym zmianom rozszerzy się katalog jednostek mikro o osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie. Warunkiem jest to, by przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy. Nowelizację wprowadzono ze względu na uproszczenia administracyjne oraz zmniejszenie kosztów, które generuje działalność, a które ograniczają przedsiębiorczość, oraz implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych, odnoszących się do jednostek mikro.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA