Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Dnia 21 grudnia 2011 roku pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący dokumentacji medycznej: recept pro auctore oraz pro familia. Rozporządzenie określa zasady wypisywania recept dla siebie, małżonka, rodzeństwa, zstępnych lub wstępnych w linii prostej.

 

 

Dokumentacja tych recept będzie teraz prowadzona w wiele prostszy sposób. Zabiegała o to Naczelna Rada Lekarska, która postulowała o uproszczoną dokumentację.

Lekarz będzie musiał prowadzić wykaz wypisywanych przez siebie recept, w którym zawrze imię i nazwisko pacjenta, a także postać ilość, dawkę i sposób dawkowania leku. Jest to zatem nieco więcej informacji niż postulowała NRL.

- W obowiązujących przepisach kwestia ta nie jest uregulowana w sposób jednoznaczny i rodzi wątpliwości. Przygotowany projekt nowelizacji jest odpowiedzią na postulaty zgłoszone w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdaniem NRL, wystawianie recept pro auctore i pro familia nie wymaga prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MZ z 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dodatkowo należy zauważyć, że obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wystawiania recept przez lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu i stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie wykonuje zawodu w podmiocie leczniczym ani w ramach praktyki lekarskiej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. nie reguluje kwestii dokumentowania wystawiania recept przez takiego lekarza” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA