Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Dokumentacja medyczna może być udostępniona innej osobie niż pacjent, którego dotyczy. Jednak tylko pod warunkiem, że osoba ta zostanie upoważniona przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej. Zatem nie można, tak po prostu, wydać dokumentacji medycznej osobie trzeciej – takie rozwiązanie prawne przewiduje art. 26 ust. 1 ustawy „O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” z 6 listopada 2008 r.

 

 

 

 

Jak powinno wyglądać takie upoważnienie? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w oświadczeniu pacjenta powinno znaleźć się imię i nazwisko osoby upoważnionej lub oświadczenie o braku takiego oświadczenia. Oświadczenie takie powinno być przechowywane wraz z dokumentacją medyczną. Choć jasno w rozporządzeniu nie ujęta jest konieczność pisemnej formy takiego oświadczenia czy podpisu przez pacjenta, to patrząc na całość rozporządzenia, wydaje się to oczywiste. Rozporządzenie nie określa konieczności umieszczenia numeru PESEL na upoważnieniu.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA