Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

50475628 xxlPrawo wglądu do dokumentacji medycznej ma przede wszystkim pacjent (mówi o tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r). Prawo do wglądu zgodnie z tą ustawą mają również przedstawiciele ustawowi pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta oraz inne podmioty szczególne (min. Narodowy Fundusz Zdrowia, czy wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych).

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem prawo wglądu do dokumentacji ma samo dziecko oraz jego rodzice (lub opiekunowie ustawowi). Kwestią dyskusyjną jest, czy rodzic może upoważnić inną osobę do wglądu w dokumentację dziecka. Ta kwestia nie jest jednoznacznie prawnie określona.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA