Akcje społeczne
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWyzwanie 10 na 10 to deklaracja do podjęcia konkretnych działań w celu redukcji frekwencji próchnicy u 5. i 10.-latków - tak, aby zmalała o 10%, w ciągu następnych 10 lat. Została ona podpisana z inicjatywy PTSD, Polskiego oddziału ACFF i firmy Colgate-Palmolive w Warszawie 28.02.2020 r. podczas V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej organizowanej przez Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej.

Treść deklaracji:


My - eksperci z dziedziny stomatologii i medycyny - dołożymy starań, aby obniżyć w przyszłości częstość występowania i nasilenie próchnicy zębów w Polsce w każdej grupie wiekowej. Głównym celem i miernikiem naszych działań jest zmniejszenie w ciągu 10 lat o 10% frekwencji próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci w wieku 12 lat. Deklarujemy:

  • wzmożenie działań edukacyjnych wśród przyszłych rodziców, opiekunów dzieci, dzieci i młodzieży,
    zwłaszcza w zakresie korzyści płynących z utrzymania zdrowia jamy ustnej i sposobów zapobiegania chorobom uzębienia;
  • popularyzowanie wśród praktykujących lekarzy dentystów, higienistek stomatologicznych oraz studentów kierunków lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej kompleksowego podejścia do choroby próchnicowej, uwzględniającego stosowanie metod nieoperacyjnych i operacyjnych zgodnie z zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej;
  • edukację personelu medycznego nie-stomatologicznego, w tym pielęgniarek, położnych i lekarzy medycyny sprawujących opiekę medyczną nad kobietami w ciąży i dziećmi, w zakresie etiologii próchnicy zębów, konsekwencji zdrowotnych zaniedbań profilaktyczno-leczniczych, ich roli w opiece stomatologicznej i zadań edukacyjnych;
  • opracowywanie nowych narzędzi wspomagających pracę z pacjentem i jego edukację.

    Koniec deklaracji.

Jest to wyzwanie o tyle ambitne, że przez dekady ta liczba nie malała - nie zaobserwowano w Polsce znaczącej statystycznie poprawy sytuacji.
Według danych Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań ponad 90% populacji Polski ma próchnicę. Stan uzębienia naszego społeczeństwa na przestrzeni lat uległ nieznacznej poprawie w zakresie frekwencji próchnicy, niemniej jednak zapadalność i intensywność próchnicy w Polsce jest jedną z wyższych wśród krajów europejskich. Choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a potrzeby w zakresie jej leczenia są niezaspokojone. Konieczna jest również edukacja prozdrowotna, gdyż jak wskazują eksperci, brak wiedzy i właściwych zachowań w zakresie higieny jamy ustnej i sposobu odżywiania jest głównym źródłem problemów populacji.

Eksperci, którzy podpisali Proklamację zobowiązali się do dołożenia wszelkich starań, by zmienić obecną sytuację. Ta wspólna inicjatywa ma za zadanie pokazać jedność środowiska stomatologicznego oraz przekonanie, że jedynie wspólnym działaniom jesteśmy w stanie zmienić to co, wydaje się być niemożliwe.

W celu dalszego propagowania inicjatywy zostanie utworzona strona internetowa, na której stomatolodzy, higienistki stomatologiczne oraz pediatrzy będą mogli zgłaszać swój akces do Wyzwania 10 na 10 i podejmować swoje indywidualne zobowiązania.

Liczymy na wsparcie tej niezwykle potrzebnej inicjatywy. Każde działanie przybliża nas do celu, a suma pojedynczych wyzwań na pewno doprowadzi do sukcesu w ciągu zbliżającej się dekady.

Deklarację podpisali: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk, prof. dr hab. n. med Marzena Dominiak, prof. Nigel Pitss, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska, prof. dr hab. n. med. Borysewicz-Lewicka, prof. dr hab. n. med. Mielnik-Błaszczak, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr hab. Anna Turska-Szybka, dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, dr n. med. Iwona Gregorczyk-Maga, dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek, dr hab. n. med. Karoline Gereth, dr hab. n. med. Elżbieta Pelc, dr hab. n. med. Anna Jurczak, dr n.med. Joanna Manowiec.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA