Uczelnie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Stanowisko w sprawie  wymogów gwarantujących wysoką jakość kształcenia na kierunkach lekarskich podjęła Naczelna Rada Lekarska. – Zabieganie o nią jest elementarnym obowiązkiem samorządu lekarskiego – podkreśla NRL.

Kształcenie studentów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym powinno opierać się o najwyższe standardy edukacyjne w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, które zależy od jakości świadczonych usług medycznych. Większy zakres uprawnień dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tak wynika ze stanowiska, które zostało podjęte 15 grudnia przez NRL.

– W związku z postępującą degradacją kształcenia potrzebny jest następujący pakiet zmian – ocenia NRL.

Potrzebne są zmiany

Naczelna Rada uważa, że należy zweryfikować skład zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, opiniujących kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, z uwzględnieniem kandydatów zgłaszanych przez samorząd lekarski. Konieczne jest prowadzenie zmian legislacyjnych nadających Polskiej Komisji Akredytacyjnej większy zakres uprawnień – uczynienie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wiążących dla Ministra Edukacji i Nauki.

– Niezbędne zamknięcie lub wygaszenie kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych, które nie uzyskały pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wykorzystanie potencjału uniwersytetów medycznych i akredytowanych jednostek do kształcenia personelu lekarskiego. Samo kształcenie powinno być oparte o model akademicki, a nie zawodowy. Należy też przeprowadzić ponowną ocenę przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego otwartych po dniu 1 stycznia 2017 r. – uważa NRL.

Członkowie NRL uważają, że powinno zostać zwiększone finansowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej na działania zmierzające do zapewniania wysokiej jakości kształcenia tj., konieczności podejmowania większej liczby kontroli z uwagi na zwiększoną liczbę kierunków medycznych, a także zwiększenie finansowania Centrum Egzaminów Medycznych i zmiana formuły Lekarskiego Egzaminu Końcowego tak, aby faktycznie weryfikować wiedzę absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko- dentystycznych.

– Potrzebna jest zmiana organizacji zarządzania kształceniem tak, aby nadzór sprawowany był przez jedno, a nie dwa ministerstwa. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, iż jakość kształcenia jest kwestią, o którą samorząd lekarzy i lekarzy dentystów zawsze szczególnie zabiegał i będzie czynił to nadal – ocenia NRL.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.