Szkolenia
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

6700226 xxlSzkolenia w stomatologii od lat stosowane są z powodzeniem jako narzędzie marketingowe o wysokiej skuteczności. Wykłady, kursy praktyczne i warsztaty są nie tylko sposobem na uzupełnienie wiedzy lekarzy na temat skutecznych technik leczenia, wytycznych, zasad i technik, które wraz z rozwojem stomatologii stają się co raz bardziej zaawansowane, ale także przydatną formą zapoznawania lekarzy dentystów z nowościami produktowymi, dostarczania informacji, specyfikacji i obszarów stosowania produktów.

 

Takie spotkania w wielu przypadkach są również dobrze dopasowanym do klientów kanałem promocji sprzedaży produktów. Zarówno Dostawca jak i Odbiorca są wtedy zainteresowani dokonaniem transakcji, ponieważ jest to ostatni krok uzupełniający dotychczasowe starania w poszukiwaniu nowego skutecznego sposobu leczenia pacjentów z określonymi wskazaniami. Obie strony przechodzą w nowy wymiar swojej relacji. Po etapie poszukiwania, zdobywania informacji i umiejętności praktycznych, weryfikacji osobistej jakości produktu i technik jego stosowania, przychodzi czas na pierwszy zakup. Często jest to początek długoterminowej współpracy handlowej.

100NGS

W dzisiejszych czasach współpraca zarówno szkoleniowa jak i handlowa ulega powszechnej cyfryzacji. Ten trend w ostatnich latach gwałtownie przyspieszył i dotyczy obecnie wszystkich obszarów życia prywatnego (zakupy on-line, informacje on-line) jak i zawodowego (zaopatrzenie firm, bazy wiedzy, szkolenia - webinaria, spotkania on-line).

Od kilku lat zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy z rynku stomatologicznego mogą skorzystać
z pierwszego na rynku zbudowanego przez firmę Dentool innowacyjnego systemu on-line, który wspiera wszystkie etapy opisanej powyżej relacji informacyjno-szkoleniowo-handlowej. Oferowany przez firmę system Dentool pozwala bezpłatnie przeglądać informacje o produktach i usługach dostępnych na rynku stomatologicznym, a następnie gromadzić wybrane przez lekarzy produkty
i usługi na „podręcznych listach”.

Listy te w odpowiednim momencie stają się zapytaniem ofertowym wysyłanym do dowolnego Dostawcy na rynku. Jeśli Dostawca zdecyduje się na przedstawienie oferty, gabinet niezwykle szybko
i precyzyjnie może złożyć zamówienie. Całkowita personalizacja tej relacji pomiędzy Odbiorcą
a Dostawcą pozwala obu stronom wypracować indywidualne warunki współpracy.

www.szkoleniestomatologow.pl

Nowością nie jest tutaj sama indywidualizacja, ponieważ ta jest szeroko stosowana w stomatologii – jest nią CYFRYZACJA RELACJI, która zapewnia:
- niezwykłą precyzję w komunikacji – zamówienia bez pomyłek (np. dobór właściwych parametrów)
- oszczędność czasu i wygodę – (jedno konto zawierające wszystkie informacje transakcyjne)
- archiwizowanie zapytań, ofert i zamówień (np. analiza zakupów ilościowa i wartościowa w czasie)

Obie strony w przyszłości mogą bazować na wypracowanych raz warunkach handlowych, co ułatwia
i przyspiesza zakupy. Filozofia takiej relacji opiera się na wzmacnianiu współpracy i uwalnianiu czasu zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy.

Nowością w systemie jest MODUŁ SZKOLENIOWY, którego celem jest cyfrowo wspierać szkolenia Dostawców. Dostawca jest tu rozumiany jako firma organizująca szkolenia dla stomatologów – może to być firma szkoleniowa, producent czy dystrybutor. Sercem modułu szkoleniowego jest dostęp uczestników szkoleń do trzech rodzajów zasobów udostępnianych przez Dostawców:

  1. Materiałów szkoleniowych – szeroko rozumianych plików cyfrowych zawierających istotne informacje ze szkoleń. Mogą to być podsumowania wykładów, prezentacje, zdjęcia, notatki, procedury, instrukcje, ulotki produktowe itd.
  2. Poszkoleniowych list zakupowych – list zawierających produkty omawiane, czy wykorzystywane podczas szkolenia z pełną ich specyfikacją. W tej postaci zapisane produkty są dostępne na kontach użytkowników platformy Dentool, jako gotowe listy zakupowe. Na ich podstawie można szybko i precyzyjnie wysłać zapytanie ofertowe i przejść do kolejnych etapów zakupów.
  3. Szkoleniowych promocji sprzedażowych – specjalnych warunków sprzedaży, dostępnych tylko dla uczestników szkoleń. Często jest to rabat na zakupy, jednak mnogość form promocji oferowanych przez system jest znacznie większy. Cyfrowe mechanizmy promocyjne uwzględniają pakiety, produkty gratis, szkolenia, rabaty na kolejne zakupy itd.

Zamieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji edukacyjnych i handlowych związanych ze szkoleniem, jest kolejnym krokiem w stronę wygody i precyzji informacji, edukacji i transakcji. Ideą stojącą za taką konstrukcją systemu jest fakt, że zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy dysponując małą ilością czasu i chcąc zapewnić sobie precyzyjną komunikację eliminującą błędy, będą dysponować gotowymi do użycia cyfrowymi zasobami, dostępnymi w jednym miejscu on-line niezależnie od pory dnia i miejsca przebywania użytkowników. Warto podkreślić, że konta w systemie Dentool są chronione certyfikatem SSL, a przez to bezpieczne.

Zgodnie z powszechnym trendem komunikacji cyfrowej skoncentrowanej na indywidualnych potrzebach klientów, firma Dentool udostępnia obecnie drugą nowość – Wirtualny Pokój Spotkań. Pokój ten jest dostępny na platformie Dentool i umożliwia spotkanie w czasie rzeczywistym z możliwością rozmowy video, udostępniania ekranu, rysowania i prowadzenia dyskusji ustnej czy w ramach czatu. Obecnie pokój stanowi wsparcie dla użytkowników systemu, mogą oni bowiem w każdej chwili zadać pytanie na czacie poprzez system dyżurującemu Konsultantowi Dentool, a następnie zostać zaproszeni do pokoju spotkań i skorzystać z prezentacji systemu Dentool w trybie video.

W Wirtualnym Pokoju Spotkań spotykają się również Dostawcy z Zespołem Dentool. Umożliwia to szybkie i precyzyjne omówienie funkcjonalności systemu Dentool, omówienie zakresu współpracy czy przedstawienie oferty promocyjnej. W ten sposób zmniejszane są koszty podróży, a także oszczędzany jest czas obu stron. Spotkania wirtualne są nowym standardem współpracy wielu marketingowców i handlowców na całym świecie bowiem jakość współpracy i jej tempo jest znacznie wyższa dzięki precyzji i szybkości.

Propozycja Wirtualnych Spotkań Marketingowych firmy Dentool jest więc wstępem do wymienionych wcześniej obopólnych korzyści, Na spotkania zapraszane są wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zwiększenia wartości swojego biznesu – osoby zajmujące się organizacją szkoleń, promocją produktów, dystrybucją, sprzedażą, menedżerowie
i właściciele firm. Spotkania będą miały charakter cykliczny i każde z nich skoncentrowane będzie na określonej tematyce. Niezależnie od spotkań cyklicznych, odbywają się spotkania indywidualne w czasie których podejmowana jest tematyka marketingowa i handlowa indywidualnie dostosowana do Dostawcy czy Odbiorcy.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA