Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii. Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zmiany umożliwią realizację świadczeń przez pielęgniarki wchodzące w skład pozostałego personelu, lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii szczękowej. W projekcie rozporządzenia podniesiono granicę wieku dzieci objętych świadczeniem „zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb” do ukończenia 8. roku życia. Przywrócono także poprzednie brzmienie przepisu dotyczącego rekonstrukcji aparatu ruchomego.

 

  • Pierwsze zęby trzonowe mogą wyrzynać się później, dlatego podniesiono granicę wieku dzieci objętych lakowaniem do ukończenia 8. roku życia
  • Ministerstwo uznało, że trzeba uregulować stan faktyczny, bo w gabinetach stomatologicznych pracują pielęgniarki i oficjalnie dopuszczono je do składu zespołu stomatologicznego

Wielokrotnie zapowiadaliśmy, że ministerstwo zdrowia szykuje się do podniesienia do 8 roku życia granicy wieku, do którego należy się dzieciom lakowanie zębów, finansowane z NFZ,. I tak się stało. - Należy zauważyć, iż pierwsze zęby trzonowe mogą wyrzynać się później, dlatego podniesiono granicę wieku dzieci objętych tym świadczeniem do ukończenia 8. roku życia – czytamy w ministerialnym uzasadnieniu tej decyzji. Nowe świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane jeden raz do ukończenia 8. roku życia. Wedle obliczeń ministerstwa zmiana ta spowoduje, że rocznie będzie udzielanych ok. 40 tys. więcej usług lakowania zębów. Z mozliwości tej korzysta bowiem ok. 10 proc. Polaków.

Parę zmian odnosi się do personelu medycznego. Przede wszystkim dopuszczono do składu zespołu stomatologicznego pielęgniarki. Ministerstwo uznało, że trzeba uregulować stan faktyczny, bo wiele pielęgniarek pracuje w gabinetach stomatologicznych. Ten nowy zapis da także możliwości kontynuowania przez pielęgniarki pracy w swoim zawodzie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. poz. 15) określono kwalifikacje pielęgniarki wchodzącej w skład personelu udzielającego świadczeń w znieczuleniu ogólnym. W takim zabiegu może uczestniczyć jedynie pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zmiany dotknęły też lekarzy dentystów. Bowiem na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz świadczeniodawców uzupełniono wymagania dotyczące personelu udzielającego świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii. Teraz podczas takiego zabiegu w zespole stomatologicznym musi być lekarz dentysta specjalista w jednej z dziedzin: chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia szczękowa, periodontologia lub paradontologia. Jeżeli nie ma specjalistów, w zabiegu może uczestniczyć lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub lekarz dentysta, który jest w trakcie specjalizacji w jednej z wymienionych dziedzin. Nowością jest dopuszczenie do tych zabiegów specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej. W Polsce takich lekarzy mamy 36.

Z kolei na wniosek środowisk pielęgniarskich doprecyzowano wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego udzielającego świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Teraz lekarzowi będą mogły towarzyszyć pielęgniarki z 2-letnim doświadczeniem lub posiadając kurs kwalifikacyjny lub szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tego kursu lub szkolenia.

Biorąc pod uwagę sygnalizowane problemy dotyczące możliwości udzielania świadczenia przywrócono możliwość rekonstrukcji aparatu ruchomego w niewielkim zakresie. To świadczenie może być finansowane przez NFZ do 12 razy w roku kalendarzowym. Zmianę uczyniono na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia i konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji. (PS)

 


Piotr SzymańskiAutor: mgr inż Piotr Szymański

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Dziennikarz. Redaktor naczelny magazynu Nowy Gabinet Stomatologiczny.


 

Artykuł opublikowany w numerze 6/2015 magazynu Nowy Gabinet Stomatologiczny. Zobacz pełny spis treści.
Dowiedz się więcej - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" -zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.