Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

asystentki i higienistkiProjekt ustawy dotyczący między innymi zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej pojawił się na stronie legislacyjnej rządu. Rząd chce uregulować zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były definiowane w ustawach. Chodzi o rozwój zawodowy oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności zawodowej tych osób.

– Obecnie osoby wykonujące te zawody, wykonują je zgodnie z umiejętnościami zawodowymi uzyskanymi w toku kształcenia. Z uwagi na brak regulacji ustawowych unormowany jest wyłącznie obszar związany z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w odniesieniu do kwalifikacji tych osób – poinformowano.

Regulacje dotyczące asystentki i higienistki

Projekt ustawy ma określać między innymi zadania zawodowe, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny, wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania zawodu medycznego, kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.
Minister Zdrowia będzie prowadził również rejestr osób wykonujących dany zawód medyczny – na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny.
– Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Ponadto, rejestr ten będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego – poinformowano.

Szkolenia dla asystentek i higienistek

Zostały również zaproponowane możliwości ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawody medyczne. – Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące szkolenia specjalizacyjnego i uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia są oparte na dotychczasowym systemie szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto, projekt ustawy zakłada wprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla osób wykonujących zawód medyczny, dzięki którym nabędą oni dodatkowe kwalifikację niewynikające z kształcenie przeddyplomowego – poinformowano.

Dowiedz się więcej.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.