Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

lekarze spoza UniiW konsultowanym obecnie projekcie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw pojawia się zapis z którego wynika, że lekarze spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce, muszą spełnić wymóg znajomości języka polskiego.

W konsultowanym projekcie pojawia się również, zapis dotyczący uznania kwalifikacji dla osób (zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i cudzoziemców), które uzyskały pełne lub częściowe kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Wielkiej Brytanii przed dniem 1 stycznia 2021 r., na zasadach, które obowiązywały przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe zmiany

Proponuje się także utrzymanie zasady uznawania za równoważny z dokumentem poświadczającym tytuł specjalisty dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej lekarza lub lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego UE lub obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Warunek jednak jest taki, że dokument ten został wydany przez właściwe władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach UE i był wymieniony w stosownym wykazie.
Zmiany dotyczą również regulacji mających na celu dostosowanie wzorów dokumentów wydawanych lekarzom i lekarzom dentystom na podstawie tej ustawy, tj. świadectwa Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego, świadectwa Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, świadectwa Lekarskiego Egzaminu Końcowego, świadectwa Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. W nowych przepisach proponuje się również zmiany w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Polegają one na rezygnacji z weryfikacji przez okręgowe rady lekarskie wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca (niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE) ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

__________________________________

Dowiedz się więcej. Dezynfekcja w czasach koronawirusa:

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA