Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPojawiły się zmiany we władzach poznańskiej Okręgowej Rady Lekarskiej VIII Kadencji. Zmian dokonano podczas posiedzenia rady 27 marca. Dr Andrzej Baszkowski został wiceprezesem oraz osobą odpowiedzialną za sprawy stomatologiczne, natomiast dr Katarzyna Piotrowska została przewodniczącą Komisji Stomatologicznej.


Specjalna Komisja zebrała się przed obradami w celu udzielenia rekomendacji lekarzowi dentyście do objęcia stanowiska wiceprezesa Rady kierującego pionem stomatologicznym. Każdy z wybranych członków - lekarzy dentystów mógł zgłosić swoją kandydaturę do jej udzielenia w ramach procedury uzyskiwania rekomendacji. Wpłynęła tylko jedna – dotychczas pełniącego tę funkcję Andrzeja Cisło, jednak Rada Okręgowa nie uwzględniła tej rekomendacji.