Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

ministerstwozdrowiaWeszła w życie ustawa, która ma zahamować niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach. Ustawa ma jednocześnie umożliwić samorządom kupowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

 

Minister Konstanty Radziwiłł mówił już w maju, że mamy do czynienia z dużą niestabilnością w zakresie prowadzenia szpitali, a także z brakiem perspektywy, że komercjalizacja i ewentualna prywatyzacja rzeczywiście zdejmują problem zapewnienia opieki zdrowotnej z władz publicznych. Minister Zdrowia twierdził również, że doszło do podziału pacjentów na dwie kategorie: bardziej i mniej opłacalnych. Teraz szpital w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SPZOZ) ma pokryć stratę netto we własnym zakresie. Może to zrobić poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Jeśli to nie wystarczy, wówczas podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części. Nie może być to jednak kwota wyższa niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy szpital nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, wówczas możliwa będzie jego likwidacja. Nowa ustawa zakłada także, że zakazane będzie zbywanie podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy. Na koniec 2015 r. zadłużenie szpitali wyniosło prawie 14 mld zł. Ustawa weszła w życie w piątek 15 lipca.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA