Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2012 odnoszące się do zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku) zwolnieni są podatnicy:

- których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych (nie wliczają się w to rozliczenia z NFZ-em) nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.  którzy rozpoczęli świadczenie usług po dniu 31 grudnia 2012 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności będzie wyższy niż 80 proc.

Uwaga: zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA