NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

GibinskiMPytanie: Jakie są możliwości uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu o uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?

 

Odpowiedź: Pytanie nie zawiera informacji, w jakim zakresie chce się Pan ubiegać o podpisanie umowy z NFZ. Każdy zakres jest inaczej oceniany. Brane są pod uwagę między innymi: posiadanie specjalizacji, godziny otwarcia, posiadany sprzęt, czas pracy personelu pomocniczego, posiadanie już zawartej umowy. Wszystko to może mieć wpływ na wymiar punktowy złożonej oferty. Dodatkowo, w przypadku negatywnych ocen po kontroli NFZ, świadczeniodawca uzyskuje punkty ujemne, które mają wpływ na końcową ocenę wniosku. Jeżeli placówka zamierza uzyskać pewne punkty dodatkowe w postępowaniu konkursowym, najlepsze wydaje się uzyskanie odpowiedniego Certyfikatu ISO. W zależności jednak od zakresu świadczeń, różne są Normy, które warto zdobyć. Wyróżnia się między innymi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001. Uzyskanie Certyfikatu ISO może zapewnić w postępowaniu konkursowym 5 punktów dodatkowych.