NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Gabinety stomatologiczne w szkołach tak, ale muszą być spełnione określone warunki – mówią przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Członkowie Prezydium NRL chcą, by wzrosła kwota finansowania świadczeń stomatologicznych. Ponadto twierdzą, że zwiększenie liczby świadczeń udzielanych dzieciom nie może ograniczać ich dostępności dla dorosłych.

 

Takie wnioski wyciągnięto po analizie projektów zarządzeń prezesa NFZ, które dotyczyły gabinetów stomatologicznych w szkołach. Przypomnijmy, że świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z dyrektorem placówki oświatowej o współpracy dotyczącej leczenia uczniów w szkole i ponadto będą dysponowali swoim gabinetem na terenie danej placówki, mogą być dodatkowo punktowani przez NFZ. Projekty są już po konsultacjach społecznych, pozytywnie ocenia je Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. NRL chce jednak, by NFZ wyżej wyceniał świadczenia stomatologiczne udzielane w szkole.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA