NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nfzJulita Jaśkiewicz została nowym zastępcą prezesa NFZ ds. finansowych. Do zarządu NFZ dołączył także Krzysztof Tupaczewski, który jest zastępcą prezesa NFZ do spraw medycznych.

 

Julita Jaśkiewicz pracę na nowym stanowisku rozpoczęła od poniedziałku 18 sierpnia. W latach 2008-2014 pełniła funkcję dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Funkcję tę obecnie pełni Dariusz Ruczyński, zastępca dyrektora ds. finansowych oddziału NFZ w Szczecinie.
Julita Jaśkiewicz ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w opiece zdrowotnej i nowoczesnej rachunkowości zarządczej i finansowej. Pracowała w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych (1999-2003), a następnie w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Od kwietnia 2007 r. kierowała Szpitalem Miejskim w Szczecinie.
Minister zdrowia powołał również na początku sierpnia nowego zastępce prezesa NFZ ds. medycznych. Od 4 sierpnia funkcję tę pełni Krzysztof Tuczapski. Nowy zastępca prezesa pracuje na swoim stanowisku już od 4 sierpnia. Krzysztof Tuczapski zajmował dotychczas stanowisko dyrektora lubelskiego oddziału NFZ. Obecnie tę funkcję pełni Andrzej Kowalik, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału ds. finansowych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA