Ministerstwo Zdrowia
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Opieka stomatologiczna dla dzieci wymaga znacznej poprawy - uważa Rzecznik Praw Dziecka. Zwrócił się on z apelem do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

- Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci, w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obszarze. Uważam za konieczne zapewnienie wszystkim małoletnim, niezależnie od możliwości finansowych ich rodzin, kompleksowej opieki stomatologicznej – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Rzecznik stwierdził również, że liczył na skuteczną poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci w związku z podjęciem prac legislacyjnych nad projektem o opiece zdrowotnej nad uczniami. Chodziło o zapewnienie dzieciom równego dostępu do opieki stomatologicznej. Rzecznik podczas wystąpienia podkreślił, że z niepokojem stwierdza, że ustawa nadal nie weszła w życie.

Z ostatnio przeprowadzonych badań epidemiologicznych wynika, że blisko 90% dzieci 12-letnich w Polsce ma próchnicę. Pomiędzy 5. a 12. rokiem życia, aż 89,3% dzieci miało przynajmniej jeden ząb szósty dotknięty próchnicą.
W opinii prof. Doroty Olczak-Kowalczyk – Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej – nadal pozostają nierozwiązane problemy w opiece stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi. Wciąż zbyt niska jest wycena niektórych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego skierowanych do dzieci i młodzieży. Skutkuje to mniejszym zainteresowaniem przez dentystów wykonywaniem niektórych stomatologicznych zabiegów i procedur u dzieci. Należy pamiętać, że dziecko to pacjent wymagający specjalnego podejścia, większej ilości czasu i personelu medycznego. Problemem jest także niewystarczająca profilaktyka stomatologiczna – przykładowo lakierowanie zębów mlecznych u dzieci nadal nie jest finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych. Zęby mleczne u dzieci są też rzadziej leczone. Sprzyja to utrwalaniu błędnych przekonań rodziców o małym znaczeniu potrzeby dbałości o uzębienie mleczne dzieci.
Kolejna kwestia wymagająca podjęcia pilnych działań to wykonywanie zabiegów stomatologicznych u dzieci z niepełnosprawnością. Obecnie leczenie stomatologiczne tych dzieci wykonywane jest w nielicznych placówkach medycznych, często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania dziecka.
W ocenie RPD ważnym zagadnieniem jest nieuwzględnienie w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami dzieci przedszkolnych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA