Ministerstwo Zdrowia
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKonstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia powiedział podczas konferencji prasowej, że do szkoły wrócą gabinety dentystyczne – pierwszych można spodziewać się w roku szkolnym 2018/2019. W większych szkołach gabinety miałyby być zlokalizowane na stałe.


Tam, gdzie nie będzie gabinetów, mają dojeżdżać dentobusy, których resort zdrowia planuje zakupić szesnaście – po jednym na każde województwo. Ponadto na konferencji padły deklaracje, że do szkół powinny wrócić gabinety zdrowia z pielęgniarkami lub higienistkami. Odpowiedzialność za szkolne gabinety byłaby podzielona: samorząd terytorialny wraz ze szkołą zapewniałby odpowiednie pomieszczenia, a resort zdrowia w ramach programu rządowego finansowałby wyposażenie. Z kolei różne podmioty, które byłyby lokowane w szkolnych gabinetach czy dentobusach, wykonywałyby świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ.