Higienistki
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZawody medyczne cieszą się niezmiennie dużą popularnością – nie bez powodu. Zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z różnych zakresów medycyny zwiększa się, choćby z uwagi na proces starzenia się społeczeństw. Nie inaczej jest w przypadku profesjonalnych usług stomatologicznych. Obsługę na najwyższym poziomie mogą zapewnić nie tylko dentyści, ale również wykwalifikowany personel – w tym: asystentki i higienistki stomatologiczne.


Stomatologom w gabinetach, nawet tych mniejszych, coraz częściej towarzyszy profesjonalna pomoc. Pacjenci nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, ale obowiązki to może pełnić asystentka stomatologiczna lub higienistka stomatologiczna. Zakres wykonywanych przez nie obowiązków i posiadanych uprawnień jest na tyle różny, że aby zostać asystentką czy higienistką, konieczne jest ukończenie innego profilu kształcenia (choć asystentka może zostać higienistką – i taką możliwość dają niektóre szkoły prowadzące tego rodzaju kierunki).

Asystentka i higienistka stomatologiczna – charakterystyka zawodów

asystentka
Zgodnie z nazwą tego zawodu – asystentka pomaga dentyście zarówno bezpośrednio w pracy – np. asystując przy zabiegach, ale również przygotowując gabinet do dnia pracy (sprawdzając stan leków, narzędzi itp.) i prowadząc jego administrację (dokumentacja, rejestracja pacjentów).
Asystentki stomatologiczne wspierają również pacjentów. Dzięki ich pracy, dentysta może się skupić bezpośrednio na wykonywaniu określonych procedur medycznych. W tych czynnościach asystentki mogą także towarzyszyć stomatologowi – np. podając wcześniej przygotowane narzędzia, preparaty itd.

higienistka
Zakres obowiązków i uprawnień higienistki stomatologicznej jest szerszy. Higienistka może wykonywać niektóre zabiegi dentystyczne (np. usuwanie kamienia, przebarwień z zębów). Jest również na tyle wykwalifikowana, aby profesjonalnie przeprowadzić przegląd stanu uzębienia (także u dzieci). To właśnie w placówkach edukacyjnych (żłobkach, przedszkolach, szkołach), jak również w ośrodkach zdrowia i w gabinetach stomatologicznych mogą znaleźć zatrudnienie osoby parające się tym zawodem.
Higienistki stomatologiczne są przygotowane do prowadzenia szkoleń, których przedmiotem jest m.in. prawidłowa higiena dentystyczna i profilaktyka chorób zębów, w tym m.in. próchnicy. To właśnie higienistki przeprowadzają akcję fluoryzacji zębów u dzieci. Są także przygotowane do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki ortodontycznej.

Kształcenie
Dzięki bogatej ofercie szkół policealnych, zdobycie uprawnień do wykonywania obu zawodów nie nastręcza wielu trudności. Są to popularne kierunki, dlatego proponowane są przez wiele szkół w całym kraju.

asystentka stomatologiczna
Aby zostać asystentką stomatologiczną, wystarczy jeden rok nauki – dwa semestry. Nauka prowadzona jest w różnych trybach: dziennym, wieczorowym albo weekendowym. Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej należy po zakończeniu nauki pozytywnie zdać egzamin – teoretyczny i praktyczny.
Ponieważ rynek usług dentystycznych rozwija się dynamicznie, także szkoły oferujące ten kierunek starają się rozszerzać programy nauczania – dzięki temu można zdobyć dodatkowe umiejętności, np. z zakresu implantologii stomatologicznej.

higienistka stomatologiczna
Jeśli chcemy pracować w tym zawodzie, konieczne będzie ukończenie dwuletniej szkoły policealnej (cztery semestry). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów państwowych, higienistki stomatologiczne uzyskują uprawnienia m.in. do samodzielnego wykonywania określonych zabiegów profilaktycznych oraz leczniczych i rehabilitacyjnych (pod nadzorem lekarza dentysty). Higienistka może prowadzić własną działalność gospodarczą – a w jej ramach szeroki zakres usług edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu stomatologii i promocji zdrowia.

Często zdarza się, że absolwentki kierunku „asystentka stomatologiczna” po nabyciu stosownych uprawnień, kontynuują później naukę i w kolejnym roku zdobywają drugi zawód – higienistki stomatologicznej.
W 2016 roku miało dojść do istotnej zmiany w zakresie nauczania w zawodzie asystentki stomatologicznej. Deregulacja miała w tym przypadku oznaczać możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania tej profesji na podstawie innych (mniej zorganizowanych) form nauczania – np. kursów i bezpośredniej praktyki w gabinetach dentystycznych.
Ostatecznie zmian nie wprowadzono, w związku z głosami krytyki ze strony samego środowiska średniego personelu stomatologicznego. Uznano, że szkoły policealne z powodzeniem realizują odpowiednie programy nauczania, w obu obszarach zawodowych.

Autor: Katarzyna Zgorzelska
Konsultacja merytoryczna: TEB Edukacja - http://www.teb.pl/

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA