Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 lipca można spodziewać się kolejnych podwyżek w ochronie zdrowia. Jest to związane ze sposobem ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Obejmuje ono również osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach świadczących usługi ochrony zdrowia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł – informuje ZUS. Od tej kwoty zostanie naliczone najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników medycznych i niemedycznych, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położonych, ratowników medycznych, techników diagnostycznych itp.

Zasady podwyżek dla medyków

Zgodnie z ustawą, podmioty medyczne co roku 1 lipca będą musiały dokonać podwyższenia pensji zasadniczej pracowników jeśli znajdują się one poniżej progu. W związku z tym, tak będą się kształtować pensje po planowanej podwyżce.

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik 1,45) otrzyma – 9201,92 zł brutto, lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji (współczynnik 1,19) otrzyma – 7551,92 zł brutto.

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem (w tym asystentki i higienistki stomatologiczne) oraz opiekun medyczny (współczynnik 0,86) otrzyma – 5457,69 zł brutto.

Z kolei lekarz stażysta (współczynnik 0,95) otrzyma – 6028,84 zł brutto, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik 1,29) – 8186,53 zł brutto.

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka/położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik 0,94) – 5965,38 zł brutto.

Co ważne, wraz podwyżką minimalnych płac w ochronie zdrowia wzrosną zapewne także wynagrodzenia pozostałych pracowników tego sektora, którzy będą również oczekiwali podwyżek, aby nie doszło do spłaszczenia wynagrodzeń. Jest to sytuacja, która budzi obawy dyrektorów szpitali, ponieważ na ustawowe podwyżki płac minimalnych dla medyków dostają dodatkowe finansowanie poprzez wzrost wyceny świadczeń. Natomiast środki na pozostałe podwyżki muszą znaleźć we własnych budżetach.

Dowiedz się więcej - Podwyżki dla dentystów i higienistek - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA