Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, w którym zmienił kwotę podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza lub lekarza dentysty odbywającego staż oraz specjalizację w ramach rezydentury. Jednak lekarze dostaną wyrównanie, tak jakby dostawali wyższą pensję od 1 stycznia tego roku.

Zwiększenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy - czytamy w ministerialnym uzasadnieniu zmiany kwoty. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty do wysokości 2007 zł brutto stanowi 10 % wzrostu w stosunku do wynagrodzenia dotychczasowego (1824 zł).

Z kolei wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury wynosi teraz 3 170 zł w pierwszych dwóch latach rezydentury i 3 458 zł po dwóch latach rezydentury
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury, w dziedzinach medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wynosi odpowiednio: 3 602 zł i 3 890 zł .

Wysokość zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu Pracy środków na rezydentury (402.983 tys. zł) pozwoliła na określenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza odbywającego specjalizację w dziedzinie medycyny, która nie została uznana za priorytetową na poziomie 110% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2007 (w pierwszych dwóch latach rezydentury w wysokości 3170 zł) oraz 120% (po dwóch latach rezydentury w wysokości 3458 zł) - informuje Ministerstwo Zdrowia. 

Dla potrzeb różnicowania wynagrodzeń przyjęto, iż mnożnik wynagrodzenia będzie większy o 15 punktów procentowych dla lekarza specjalizującego się w dziedzinie uznanej za priorytetową i wyniesie 125% w pierwszych dwóch latach oraz 135% po dwóch latach ( i wyniesie odpowiednio 3602 zł i 3890 zł.) Stanowi to znaczny wzrost w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego lekarza rezydenta, które dotychczas wynosiło 2.473 zł.

Lekarze dostaną wyrównanie pensji za okres od 1 stycznia 2009 roku. Dotyczy to również tych lekarzy, których staż lub specjalizacja skończyła się pomiędzy 1 stycznia a dniem kiedy stosowne rozporządzenie weszło w życie. 

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA