Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Do końca roku muszą się zmienić przepisy określające, kto i w jaki sposób może zwolnić lekarzy z obowiązku posiadania kas fiskalnych.  Tak uznali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

Problem nie w tym czy lekarze powinni mieć kasy fiskalne czy nie, ale w tym na jakiej podstawie urzędnik państwowy, w tym wypadku Minister Finansów, zwolnił część zawodów z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o podatku VAT, pozwalające ministrowi uznaniowo określać, kto nie musi stosować kas fiskalnych do rejestracji obrotu i podatków są niezgodne z konstytucją.

Na podstawie tego wyroku minister finansów w ciągu dziewięciu miesięcy musi przygotować nowe przepisy.

Orzeczenie Trybunału na nowo otwiera również dyskusję, czy obowiązek posiadania kas fiskalnych powinni mieć również lekarze. Obecnie, podobnie jak prawnicy, należą oni do grupy zawodów, które są z takiego obowiązku wyłączeni.

Oczywiście wyrok TK nie nakazuje wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich, ale jedynie uregulowanie kwestii przepsów na podstawie których lekarze będą zwalniani z obowiązku posiadania kas fiskalnych.

 

Konieczność zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w efekcie może doprowadzić do tego, że obowiązek posiadania kas fiskalnych zostanie w końcu nałożony również na te grupy zawodowe, które do tej pory były z niego zwolnione. Dotyczy to m.in. lekarzy. Wyrok TK co prawa nie przesądza o konieczności wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich, ale odnosi się do kompetencji ministra finansów do włączania lub wyłączania poszczególnych zawodów z grup korzystających z kas.

Wprowadzenie kas fiskalnych do gabinetów lekarskich pozwoliłoby na lepszą kontrolę dochodów lekarzy. Plany takie miał Zbigniew Religa, gdy szefował Ministerstwu Zdrowia. Pomysł jednak nie spodobał się ministrowi finansów.Obecny resort zdrowia nie przygotowuje w tej sprawie żadnych propozycji zmian ustawowych - czytamy w Gazecie Prawnej. Ewa Kopacz, minister zdrowia, czeka na zmiany, które zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego musi przygotować minister finansów.
Jeżeli lekarze mieliby korzystać z kas fiskalnych, to jednocześnie należałoby wprowadzić takie rozwiązania, m.in. podatkowe, które by do tego zachęcały - informuje Gazetę Prawną Ewa Kopacz. - To natomiast oznacza konieczność wprowadzenia ulgi podatkowej. W ten sposób pacjentowi korzystającemu z odpłatnej porady lekarskiej zależałoby na uzyskaniu rachunku, bo mógłby to odliczyć od dochodu. Bez dodatkowej zachęty podatkowej samo wprowadzenie kas fiskalnych do gabinetów lekarskich nie spowoduje bowiem likwidacji szarej strefy w ochronie zdrowia.