Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pacjent może upoważniać różne osoby do wglądu do dokumentacji medycznej w zależności w zależności od rodzaju zabiegu medycznego – twierdzi Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. W jednej placówce może upoważnić jednego członka rodziny, ale to nie oznacza, że w innej placówce medycznej ta sama osoba zostanie automatycznie upoważniona.

 

Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy pacjent zostaje przewieziony z jednej placówki do drugiej w celu kontynuacji leczenia i w międzyczasie traci przytomność. „Personel drugiego szpitala powinien czuć się związany uprzednią dyspozycją pacjenta i osoba wskazana powinna bez trudu uzyskać dokumentację medyczną chorego. Pacjent nie upoważnił przecież konkretnego szpitala do udostępnienia dokumentacji, ale odwrotnie: precyzyjnie wskazał osobę uprawnioną do uzyskiwania informacji na temat jego leczenia” – dodaje Hajdukiewicz.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA