fot. gov.pl

Uczelnie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 16 kwietnia 2024 r. opublikowało ostateczną listę lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach wiosennego postępowania kwalifikacyjnego. Opublikowano też liczbę i listę miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym – wiosna 2024.

Zamieszanie z miejscami z powodu nowego programu specjalizacji

Lekarze i lekarze dentyści zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu wiosna 2024 r. będą mogli zostać skierowani wyłącznie na miejsca szkoleniowe: wyszczególnione jako wolne na listach opublikowanych przez CMKP przed postępowaniem kwalifikacyjnym wiosna 2024 r. Informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne. Są to miejsca zwolnione lub utworzone po dniu publikacji list, na podstawie tzw. „nowego programu specjalizacji”.

– Jednostki akredytowane, które nie przeszły weryfikacji w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie nowych programów specjalizacji w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia nowego programu, nie mogą kształcić lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą odbywać szkolenie na podstawie nowego programu specjalizacji do momentu przejścia procesu weryfikacji akredytacji – zaznacza resort.

Nie wszyscy muszą się weryfikować

– Obowiązek weryfikacji akredytacji nie dotyczy tych miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dotychczasowych programów specjalizacji, na których przed upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowego programu rozpoczęto już kształcenie lekarzy lub lekarzy dentystów na podstawie nowego programu specjalizacji – zaznaczono.

Ponadto "w przypadku braku weryfikacji akredytacji miejsc szkoleniowych, na których rozpoczęto już szkolenie na podstawie nowego programu, przed upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego programu, możliwość kształcenia na podstawie nowego programu specjalizacji na danym miejscu szkoleniowym wygasa z dniem zakończenia szkolenia przez lekarza lub lekarza dentystę, który odbywał szkolenie na danym miejscu szkoleniowym na podstawie nowego programu specjalizacji".

– Za rozpoczęcie kształcenia na podstawie nowego programu specjalizacji na danym miejscu szkoleniowym w danej jednostce akredytowanej uznaje się również umieszczenie danego miejsca szkoleniowego na liście jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe objęte danym postępowaniem kwalifikacyjnym, przed upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania nowego programu specjalizacji, pod warunkiem, że na podstawie danego postępowania kwalifikacyjnego na to miejsce zostanie skierowany lekarz lub lekarz dentysta, który rozpocznie tam szkolenie specjalizacyjne – zwrócono również uwagę w komunikacje.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Miejsca na specjalizację

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA