Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzty dentystówPrezydium Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują lekarzy i lekarzy dentystów do umieszczenia nazwy wykonanej usługi na paragonie fiskalnym w sposób pozwalający na jego identyfikację. NRL uważa, że jest to pogwałcenie tajemnicy lekarskiej i ten przepis powinien być szybko zmieniony.

– Szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważane zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów. Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym – uważa NRL. – W związku z tym w przypadku usług medycznych zasadne jest, aby na paragonie fiskalnym wystarczające było wpisanie nazwy: „usługa medyczna” z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wyraża swoje stanowisko NRL.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA