Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzłonkowie Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt RTG dla stomatologii. Dyskutowano nad optymalizacją procesu wdrożenia nowych regulacji w zakresie bezpiecznego stosowania rentgenowskich aparatów stomatologicznych, wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Omówiono szczegółowo art. 44a ustawy Prawo atomowe, który zobowiązuje dostawcę urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze - do przekazania nabywcy wraz z tym urządzeniem kilku informacji. Chodzi o informacje dotyczące narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia. Ważne jest również wskazanie, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu. Powinna również znaleźć się dokumentacja opisująca ryzyko dla pacjentów, a także dostępne elementy oceny klinicznej urządzenia radiologicznego. Producent powinien również podać informacje o rozkładach mocy dawki wokół zestawu rentgenowskiego oraz wyniki pomiarów dozymetrycznych wykonanych wokół danego urządzenia. Powinny znaleźć się również informacje odnoszące się do zabezpieczenia przed promieniowaniem ubocznym i określać moc dawki promieniowania dla aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć zewnątrzustnych.
W konkluzji spotkania ustalono, że dostawcy sprzętu RTG powinni przekazywać nabywcom sprzętu RTG komplet dokumentów wynikających z ww. przepisów. Przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili również uwagę, żeby treść tych dokumentów była w języku polskim.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA