Badania naukowe
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze dentyści mogą odgrywać ważną rolę w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu pacjentów chorujących na zaburzenia oddychania w trakcie snu. Tak przekonywała prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członek Komitetu ds. Edukacji FDI. Temat ten poruszono podczas wykładu, który odbył się podczas zorganizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską konferencji prasowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.


Prof. Marzena Dominiak zbadała 67 pacjentów leczonych implantologicznie. U 16 z nich zaobserwowano m.in.: pęknięcie porcelanowych uzupełnień protetycznych, utratę nadbudowy protetycznej, periimplantitis. U 13 zdiagnozowano bezdech senny. Na takie zaburzenia cierpią miliony ludzi na całym świecie. Tego typu dolegliwości mogą być przyczyną szerokiej gamy problemów fizycznych, stomatologicznych i kłopotów ze zdrowiem psychicznym.