Wiadomości
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy zaktualizowano Kodeks Etyki Lekarskiej. Znalazły się w nim m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w praktyce lekarskiej oraz zalecenia odnośnie korzystania z mediów społecznościowych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Prace nad dokumentem trwały od kilku miesięcy.

Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy

Okazją do procedowania zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej był Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy, który w dniach 16-18 maja odbył się w Łodzi. Do projektu zgłoszono ponad 50 poprawek, ale – jak napisano w komunikacie NIL – obrady przebiegały w atmosferze otwartej i konstruktywnej wymiany poglądów. Jednym z głównych punktów dyskusji była kwestia relacji lekarz-pacjent, w tym zachowanie podstawowych zasad etyki zawodowej w kontakcie z pacjentem.

– Podczas głosowania nad nowymi przepisami delegaci zdecydowali o wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu dostosowanie Kodeksu do zmieniających się realiów medycznych i postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia. Wśród nowości znalazły się m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w praktyce lekarskiej oraz zalecenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez lekarzy i lekarzy dentystów – poinformowano.

Zasady etyki lekarskiej

Ostatecznie projekt został przyjęty, a nowa wersja KEL zostanie opublikowana na stronie NIL w ciągu kilku dni od zakończenia obrad. W toku konsultacji otrzymano uwagi m.in. od Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Telemedycznej Grupy Roboczej, Rzecznika Praw Pacjenta oraz byłego prezesa NRL, a obecnie ambasadora Polski na Litwie dr. Konstantego Radziwiłła. Kodeks Etyki Lekarskiej – zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w całej Europie oraz w większości krajów na świecie wywodzące się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. Kodeks jest rozwinięciem i uwspółcześnieniem starożytnej przysięgi Hipokratesa.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Nowa wersja Kodeksu Etyki Lekarskiej

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA