Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy za brak obowiązkowego separatora amalgamatu będzie groziła kara więzienia nawet do 10 lat? Takie zmiany w Kodeksie karnym przewiduje polski rząd. Nie mniej wciąż wszystko jest w trakcie legislacji i nie wiemy jaka będzie ostateczna wersja nowelizacji prawa. Tym bardziej, że urzędnicy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak się wydaje, sami mają problem z interpretacją przepisów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852, mówiące między innymi o konieczności stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych pojawiało się cztery lata temu, dokładnie 17 maja 2017 r. Zakładało ono, że od 1 stycznia 2019 r. wszystkie gabinety, w których usuwany jest amalgamat, będą musiały być wyposażone w stosowne urządzenia.
W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 2166 w piśmie z dnia 8 stycznia 2021 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński jako datę obowiązkowego wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu wskazał 1 stycznia 2021 r. Jednakże prawidłową datą obowiązkowego wyposażania gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu był 1 stycznia 2019 roku. Dlatego w marcu tego roku pięciu posłów (Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Franciszek Sterczewski i Klaudia Jachira) znów zaczęło drążyć temat (Interpelacja nr 21956).
- Według Raportu Komisji Europejskiej na temat amalgamatu rtęci (Assessment of the feasibility of phasing-out dental amalgam. Final report.), w okresie tych dwóch lat (od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 – przyp. autora) do środowiska trafiło ponad 17 ton związków rtęci, co ze względu na bioakumulację zwiększyło dodatkowo przekroczony jej poziom przewidziany przez regulacje prawne – czytamy w interpelacji.
Tymczasem, jak wynika z informacji udostępnionej 2 marca br. na stronie ministerstwa, planowany jest pakiet zmian sankcji karnych za przestępstwa przeciwko środowisku. Przygotowana jest zmiana art. 182 Kk, w którym zostało skodyfikowane przestępstwo przeciwko środowisku, penalizujące czyny, polegające na zanieczyszczeniu wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Zmiana wprowadza nowe granice karalności czynu, tj. od 1 roku do 10 lat (obecnie jest to kara w granicach od 3 miesięcy do 5 lat) – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Posłowie są zaskoczeni, że od 2 lat nie dostosowano przepisów krajowych celem implementacji prawa unijnego. Dlatego zadają wiele pytań. Czy są dane dotyczące liczby gabinetów wyposażonych w separatory? Kto ma obowiązek je kontrolować? Kto prowadzi nadzór nad kontrolą? Kiedy zostaną wydane odpowiednie przepisy i w jakim terminie rząd planuje sporządzić kodeks kar za niestosowanie się podmiotów medycznych do unijnego prawa, w zakresie wskazanym przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?
Istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy zaczną obowiązywać z dnia na dzień. Będziemy to monitorować i oczywiście informować Państwa na naszej stronie www.nowygabinet.pl.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA