Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówAndrzej Cisło, wiceprezes NRL, wysłał pismo do członków Komisji Zdrowia RP, w którym napisał: "Jeśli wierzyć doniesieniom prasowym i publikowanej w prasie medycznej tabeli zmiany planu finansowego NFZ, zaplanowane zostały wzrosty nakładów, przeciwko którym znów - niestety - przychodzi nam zaprotestować”.

„Nie możemy zgodzić się z nierównym potraktowaniem lecznictwa stomatologicznego w korekcie planu finansowego. (…) Jeśli wierzyć publikowanej w prasie tabeli, na leczenie stomatologiczne zaprojektowany został wzrost rzędu 1,3%, podczas gdy w innych gałęziach medycyny ambulatoryjnej wzrost ten jest trzykrotnie, a w POZ – siedmiokrotnie wyższy”. Naczelna Rada Lekarska domaga się wyższego procentowego wzrostu nakładów na stomatologię. Jej przedstawiciele przypominają, że „jeden z ogłoszonych priorytetów to wyrównanie od 1 lipca 2019 zwiększonych kosztów prowadzenia działalności”. Jest to szczególnie istotne w obliczu perspektywy wdrażania EDM, czy też nowych wymogów sanitarnych – to wszystko będzie generować dodatkowy koszt dla podmiotów leczniczych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA