Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Powstało ono w szczególności dla lekarzy prowadzących praktyki lekarskie, a także podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego, służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej, byłby decyzją nieracjonalną - czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

W przygotowanym „Kompendium” znajdują się również łącza do innych publikacji na ten temat. W komunikacie czytamy dalej: „W stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej oraz jej Prezydium podtrzymujemy postulat analizy terminów wdrażania kolejnych etapów projektu, nie z uwagi na nieprzygotowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale z powodu niedookreślenia wymogów stawianych systemom teleinformatycznym usługodawców i braku możliwości podjęcia przez ich kierowników racjonalnych decyzji inwestycyjnych w tym zakresie”. Bezpośredni link do poradnika:www.nil.org.pl/edm