Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Trwają konsultacje związane z planowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy mają zobowiązać m.in. lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych już od 1 dnia sprzedaży detalicznej, a nie jak do tej pory, dopiero po osiągnięciu obrotu powyżej 20 tys. zł. Swoje uwagi do projektu, który opublikowano 25 września 2014 roku, zgłosiła Naczelna Rada Lekarska.

 

NRL podtrzymała uwagi wystosowane podczas poprzedniej konsultacji projektu rozporządzenia. Krytyka likwidacji zwolnienia dotyczyła braku uwzględnienia w projekcie lekarzy, którzy wykonują działalność w niewielkim zakresie, np. emerytów i rencistów. Ministerstwo Finansów zdecydowało jednak, że uwagi NRL nie zostaną uwzględnione i nie będą miał wpływu na kształt rozporządzenia. W uzasadnieniu tej decyzji, zawartym w raporcie z konsultacji, możemy przeczytać, że status emeryta i rencisty nie może przesądzać o tym, że skala prowadzonej działalności jest niewielka.

Przypomnijmy, że jeszcze do 31 grudnia 2014 roku będą funkcjonowały przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 000 zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni handlu w danym roku podatkowym.

- Obecnie dopiero przekroczenie limitu obliguje lekarzy i lekarzy dentystów do rozpoczęcia rejestracji handlu z zastosowaniem kasy fiskalnej. Najpóźniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym limit został przekroczony - wyjaśnia Marcin Ciechowicz, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Planowane Rozporządzenie Ministra Finansów ma jednak zmienić ten stan rzeczy. Zgodnie z projektem udostępnionym 25 września 2014 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji), działalności lekarskie i dentystyczne będą zobowiązane do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej, niezależnie od osiąganego obrotu.

Przepisy ulegną zmianie 1 stycznia 2015 roku, ale nie będzie to ostateczny termin rozpoczęcia ewidencji sprzedaży dla lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt Rozporządzenia zakłada, że wszystkie nowe grupy podatkowe, które znajdą się w katalogu działalności wyłączonych z jakichkolwiek zwolnień, zyskają czas na zainstalowanie urządzenia fiskalnego do 1 marca 2015 roku - zauważa Marcin Ciechowicz. (PR)