Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W prywatnych gabinetach dentystycznych powinien być wywieszony „Regulamin organizacyjny”. Powinien on zawierać m.in. cennik – tak, żeby pacjenci mogli się z nim zapoznać. Cennik powinien zawierać nie tylko ceny za usługi medyczne ale np., za wydanie duplikatów dokumentów medycznych. Wymóg regulaminu został zawarty w ustawie o działalności leczniczej, a udostępnienie go pacjentom obowiązywać będzie od 1 lipca 2012 roku.

Pacjent powinien znać całkowitą cenę usługi, gdy wchodzi do gabinetu, a nie gdy z niego wychodzi. W praktyce nie jest to takie prosto. Lekarz dopiero w trakcie wizyty może podać rzeczywiste koszty. Według Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej, zgoda pacjenta na proponowany przez lekarza w trakcie wizyty zabieg jest jednocześnie zgodą na poniesienie kosztów tego zabiegu. Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta zadaniem regulaminów wewnętrznych w placówkach medycznych jest uściślenie oraz uregulowanie kwestii organizacyjnych, w tym podanie do publicznej wiadomości wysokości wszelkich opłat pobieranych przez świadczeniodawcę.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA