Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówRząd przyjął projekt ustawy zakładającej wzrost PKB na ochronę zdrowia do 7 procent. Od 2022 roku nastąpi zwiększenie wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia.

Do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł. Jest to związane z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. - Zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia wynika z potrzeby dążenia do optymalizacji systemu - zwiększenia dostępności do świadczeń, wzrostu wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia – wyjaśniono w założeniach projektu, opublikowanych w wykazie prac rządu.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA