Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

ChromaStock 26969923Od 1 lipca 2021 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Wynagrodzenie rezydentów będzie zależne od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. Reguluje to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

- Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 21 czerwca 2021 r. – czytamy w uzasadnieniu. „Zgodnie z powyższą ustawą, w 2021 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 r., zatem w bieżącym roku stanowi ono kwotę 5 478 zł” - wyjaśniono w dokumencie.