Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Placówka medyczna, która świadczy usługi zwolnione z VAT, nie może odliczyć tego podatku kupując urządzenie pomagające wykonywać usługi medyczne. Izba Skarbowa wydała interpretacje w sprawie zakupu aparatu RTG, ale co do zasady interpretacja dotyczy zakupu wszelkich urządzeń medycznych. I nie jest istotne czy ZOZ jest płatnikiem VAT czy nie. Jeśli świadczy usługi zwolnione z VAT-u, nawet jeśli jest płatnikiem VAT-u, za zakup urządzeń pomocnych do świadczenia usług zwolnionych nie może odliczać VAT-u.


Sprawa zajęła się Izba Skarbowa w Warszawie. Realizowany w Warszawie był projekt pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. W omawianym przypadku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Dzięki programowi unijnemu planuje zakup aparatów RTG.

 


Jak podkreśliła warszawska izba prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługujące tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

W konsekwencji, w omawianym przypadku, z uwagi na świadczenie usług zwolnionych z VAT, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących kupno sprzętu nabytego w związku z realizacją projektu pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2009 r. (nr IPPP3/443-389/09-2/KG)).

Analogicznie zatem do tej sytuacji – od wszelkich zakupów sprzętu medycznego, który jest wykorzystywany do wykonywania usług medycznych (płatność za nie, nie jest obciążona podatkiem VAT) nie można odliczyć podatku VAT. (PS)