Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Placówka medyczna, która świadczy usługi zwolnione z VAT, nie może odliczyć tego podatku kupując urządzenie pomagające wykonywać usługi medyczne. Izba Skarbowa wydała interpretacje w sprawie zakupu aparatu RTG, ale co do zasady interpretacja dotyczy zakupu wszelkich urządzeń medycznych. I nie jest istotne czy ZOZ jest płatnikiem VAT czy nie. Jeśli świadczy usługi zwolnione z VAT-u, nawet jeśli jest płatnikiem VAT-u, za zakup urządzeń pomocnych do świadczenia usług zwolnionych nie może odliczać VAT-u.


Sprawa zajęła się Izba Skarbowa w Warszawie. Realizowany w Warszawie był projekt pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. W omawianym przypadku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Dzięki programowi unijnemu planuje zakup aparatów RTG.

 


Jak podkreśliła warszawska izba prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługujące tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

W konsekwencji, w omawianym przypadku, z uwagi na świadczenie usług zwolnionych z VAT, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących kupno sprzętu nabytego w związku z realizacją projektu pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2009 r. (nr IPPP3/443-389/09-2/KG)).

Analogicznie zatem do tej sytuacji – od wszelkich zakupów sprzętu medycznego, który jest wykorzystywany do wykonywania usług medycznych (płatność za nie, nie jest obciążona podatkiem VAT) nie można odliczyć podatku VAT. (PS)

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA