W gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Mniej narażeni na ryzyko rozwoju zespołu wypalenia zawodowego są lekarze, którzy korzystają z urlopu, a także unikają pracy podczas dni wolnych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez zespół kierowany przez dr. Taita Shanafelta ze Stanford University School of Medicine wraz ze współpracownikami z Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (AMA).

Wypalenie zawodowe wśród lekarzy

– Wypalenie zawodowe wśród lekarzy stanowi poważne zagrożenie dla dobrostanu pacjentów i lekarzy, jak i celów, jakie stawia przed sobą system opieki zdrowotnej. Z wypaleniem zawodowym wiąże się ryzyko większej liczby błędów medycznych, dłuższe pobyty w szpitalu, wyższa śmiertelność, niższy poziom zadowolenia pacjentów, skrócenie godzin pracy, rotacja, wyższe koszty opieki zdrowotnej oraz problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym lekarzy – zauważyli amerykańscy naukowcy.

– Fakt, że dwie trzecie lekarzy prowadzi leczenie w czasie swojego urlopu, należy uznać za dowód źle skonstruowanych grafików pracy zespołowej, posiadania nieodpowiedniego personelu klinicznego oraz wadliwie zaprojektowanych systemów wzajemnego wsparcia – podsumowali autorzy badania.

Naukowcy swoje badanie zaprojektowali jako analizę danych z przekrojowego badania na reprezentatywnej próbie lekarzy wszystkich specjalizacji, które obejmuje Amerykańskie Towarzystwo Medyczne.

Ponad połowa lekarzy doświadcza zniechęcenia zawodowego

Przeanalizowano również wyniki ankiety, z której wynika że 55% lekarzy doświadczyło objawów zbliżających się do progu wypalenia zawodowego, a 27% lekarzy stwierdziło, że „zdecydowanie” lub „prawdopodobnie” odejdą z zawodu w ciągu najbliższych dwóch lat.  Zaproszenia do udziału w ankiecie wysłano do ponad 93 000 lekarzy.

Pytano m.in. o liczbę dni urlopu wykorzystanego przez lekarzy w ciągu roku, a także czas spędzony na opiece nad pacjentem i inne zadania, które lekarze wykonywali podczas dni urlopowych. Łącznie 3024 lekarzy wypełniło w ankiecie co najmniej jeden element odnoszący się do ich urlopu. Wśród respondentów 59,6% wzięło 15 lub więcej dni urlopu (dotyczyło to częściej lekarzy w związkach małżeńskich niż osób stanu wolnego), 39,7% skorzystało z urlopu trwającego do 6 do 15 dni, podczas gdy 19,9% ankietowanych wzięło 5 lub mniej dni urlopu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponad jedna trzecia respondentów jako przeszkody w korzystaniu z urlopu uznała następujące czynniki: znalezienie osoby, która przejmie obowiązki kliniczne, skutki finansowe wzięcia urlopu oraz potencjalne zaległości w systemie Electronic Health Record (EHR), z którymi trzeba będzie się zmierzyć po powrocie do pracy.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Wypalenie zawodowe wśród lekarzy

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.