Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Czas pracyBezpieczny czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczący "ograniczenia zaangażowania lekarzy do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpieczeństwa". Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi problemu.

 

Czas pracy lekarzy

Odpowiedź ministra brzmi: „w przypadku zawodów medycznych wykonywanie pracy w wymiarze przewyższającym normalne godziny pracy jest zgodne z prawem krajowym i unijnym.
Adam Niedzielski, minister zdrowia odnosząc się do apelu NRL stwierdził, że jest bardzo zaskoczony takim wydźwiękiem komunikatu, który mówi wprost pacjentom, że nie będą obsługiwani, nie będą przyjmowani.

 

- Traktuję tę wypowiedź, jako skrajnie nieodpowiedzialną. Jestem bardzo zaskoczony takim wydźwiękiem komunikatu, który mówi wprost pacjentom, że nie będą obsługiwani, nie będą przyjmowani, nie będą w żaden sposób zaopiekowani – powiedział 22 października Adam Niedzielski na antenie Radia ZET.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do lekarzy 22 października, przekaz wywołał duże poruszenie. Z apelu wynika, że samorząd lekarski udzielił jednoznacznego poparcia medykom protestującym w Białym Miasteczku i jednocześnie wezwał lekarzy do „ograniczenia wymiaru zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i dla pacjenta”.

Czas pracy reguluje ustawa


- „Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego (rozumianego jako wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych w podmiocie leczniczym). Ustawa określa przy tym, że maksymalny czas pracy pracowników podmiotów leczniczych mogących dyżurować limitowany jest dobowymi i tygodniowymi minimalnymi okresami odpoczynku” – wyjaśnił Jarosław Rybarczyk, główny specjalista w Biurze Komunikacji MZ.

_____________________________________________________

Dowiedz się więcej:

Więcej w Nowy Gabinet Stomatologiczny - jak zamówić prenumeratę, lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA