Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

aneksowanie umówO uporządkowanie spraw związanych z aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2022, NRL po raz kolejny zwraca się z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ zbiera deklaracje

Prezydium NRL zwróciło się do Prezesa NFZ o odstąpienie od akcji zbierania od świadczeniodawców deklaracji zgody na przedłużenie umów, które w większości wygasają w połowie 2022 roku. Naczelna Rada Lekarska przypomina, że przepis ten tworzony był z myślą o zapewnieniu ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w razie kłopotów z przeprowadzeniem konkursów i stanowi, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Aneksowanie umów - to zbyt wcześnie

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że przewidywanie na pół roku przed planowanym terminem postępowań konkursowych trudności z ich przeprowadzeniem jest zabiegiem na wyrost i sprawia wrażenie nadużycia tego. Tym bardziej, że ten przepis pochodzi z samego początku epidemii.

- Przeprowadzenie postępowania konkursowego wiosną 2022 r. pod względem epidemicznym wydaje się bezpieczniejsze od analogicznego postępowania jesienią tego samego roku – twierdzą przedstawiciele NRL.

Podkreślają również, że mimo wyraźnego wniosku zawartego w piśmie Wiceprezesa NRL z dnia 28 października 2021 skierowanym do Prezesa NFZ ani nie wyjaśnił powodów wystąpienia z tą inicjatywą, ani nie rozwiał wątpliwości dotyczących interpretacji wyżej wymienionego przepisu w kwestii, czy propozycja wydłużenia umów ma charakter jednorazowy. Prezydium NRL apeluje o niezwłoczne wypełnienie przez Fundusz ciążącego na nim obowiązku oraz o niezwłoczne wyjaśnienie powodów podjętej przez siebie inicjatywy przedłużenia okresu obowiązywania umów.

_____________________________________________________

Dowiedz się więcej:

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA