Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pacjent, aby wyrazić zgodę na dany zabieg musi zostać odpowiednio poinformowany o ryzyku i skutkach proponowanego przez lekarza leczenia. W języku prawniczym taki rodzaj zgody nazywany jest „zgodą uświadomioną", „zgodą poinformowaną" i „zgodą objaśnioną”. Brak prawidłowego poinformowania ze strony lekarza, powoduje, że zgoda pacjenta nie zostanie uznana za ważną.

 

Rzadko mówi się o tym, nadmiar informacji przekazanych pacjentowi przez lekarza może spowodować również, że nie zrozumie on konsekwencji czy ryzyka danego zabiegu, a zatem cel uświadomienia pacjenta jakie są zagrożenia również nie zostanie osiągnięty. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (5 grudnia 1996 r.). „lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu". Zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej lekarz musi respektować wolność pacjenta, by mógł świadomie brać udział w najważniejszych decyzjach lekarskich związanych z jego zdrowiem. Wymieniona na początku artykułu ustawa niejako narzuca lekarzowi obowiązek udzielenia informacji, która może okazać się nadmierną. Zgodnie z ustawą musi przekazać informacje dotyczące: stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych i leczniczych oraz następstw ich zastosowania, wyników leczenia oraz rokowań.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA