Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jak długo lekarz odpowiada za błąd medyczny? To zależy od rodzaju odpowiedzialności. W przypadku lekarzy stomatologów umowa jest umową o dzieło. Na jej podstawie pacjent ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w przeciągu 2 lat od dnia oddania dzieła, czyli wykonania zabiegu.

Przy kontrakcie z NFZ odpowiedzialność lekarza jest odpowiedzialnością deliktową (inaczej zwaną odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych). Przy tej odpowiedzialności naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu po 3 latach od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o dokonanej szkodzie, a także o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Od momentu dokonania błędu medycznego nie może jednak minąć 10 lat. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym zdarzył się błąd medyczny. Mogło się też zdarzyć, że szkoda stanowiła zarazem efekt zbrodni bądź występku. Wtedy roszczenie o naprawienie szkody, którą wyrządzono pacjentowi ulega przedawnieniu po 20 latach od chwili popełnienia przestępstwa.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA