Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Czy lekarz dentysta może przepisać lek dla zastosowania innego niż wskazanego w charakterystyce produktu leczniczego? Każdy lek dopuszczony do obrotu ma swoją charakterystykę – Ch.P.L czyli tzw. charakterystykę produktu leczniczego, w której zawarte są wskazania do stosowania.

 

 

Zgodnie z obowiązkami lekarza dentysty ujętymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ma się on kierować aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zatem źródłem wiedzy są nie tylko wskazania w Ch.P.L., ale również podręczniki, wytyczne, badania kliniczne, artykuły naukowe. Ponieważ wskazania określone w Ch.P.L. nie zostały określone w ustawie jako jedyne preferowane, lekarz stomatolog może przepisać lek poza wskazaniami Ch.P.L., - oczywiście, jeśli jest to zgodne z wiedzą medyczną. Odrębną kwestią jest refundacja takiego leku. Jeśli lekarz dentysta wypisze receptę na taki lek refundowany, może ponieść odpowiedzialność finansową.