Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Warunki ujawnienia informacji ujęte są w ustawach: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z dnia 6 listopada 2008 r), oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z dnia 5 grudnia 1996 r.).

 

 

Lekarz może ujawnić informacje o pacjencie pomimo obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej ujętego w powyższych ustawach, gdy:

- stanowią o tym przepisy z odrębnych ustaw;

- zachowanie tajemnicy może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta bądź innych osób;

- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na ujawnienie tej tajemnicy;

- zaszła potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

- badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz ma obowiązek poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;

- zaszła potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu lub wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Taką sytuacją nie jest zgodnie z przepisami np. informowanie mediów o stanie zdrowia znanej osoby bez jej zgody. Nawet, jeśli taka osoba by się na to zgodziła, warto odnotować w dokumentacji, że lekarz poinformował „o niekorzystnych dla pacjenta skutkach ujawnienia mediom informacji o jego stanie zdrowia, w tym o możliwości wyciągnięcia na tej podstawie wniosków o jego dotychczasowy trybie życia”.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA