Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

O czym lekarz dentysta powinien pamiętać przy projektowaniu własnej pieczątki?

 

 

Na podstawie uchwały nr 110/05/IV autorstwa Naczelnej Rady Lekarskiej (z dnia 15 września 2005 r.) dotyczącej treści pieczątki lekarskiej na pieczątce lekarz stomatolog ma obowiązek umieścić: swoje imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, a także posiadane specjalizacje. Należy pamiętać przede wszystkim o umieszczeniu prawidłowego tytułu zawodowego: najpierw „lekarz” (nie „lekarz medycyny”, bo taki tytuł nie istnieje), skrót: „lek.” Po słowie lekarz należy wpisać prawidłowo posiadana specjalizację: zawsze „lekarz specjalista…” lub „lekarz specjalista w dziedzinie…” (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Dz. U. Nr 213).

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA