Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

O egzekwowanie obowiązujących przepisów łamanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy swoje uprawnienia uzyskali w trybie uproszczonym, zaapelowała Wielkopolska Rada Lekarska. – Rozwiązania przyjęte w pandemii i przedłużone dla medyków z Ukrainy są wadliwe i utrzymywanie ich nie ma już uzasadnienia – twierdzą przedstawiciele WIL.

Problem z ukraińskimi lekarzami

Instytucja lekarska wystąpiła z apelem do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, Wojewody Wielkopolskiego, organów założycielskich placówek ochrony zdrowia i osób nimi zarządzających o egzekwowanie obowiązujących przepisów dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla osób, które uzyskały dyplom poza Unią Europejską.

– Warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są rozwiązaniami wprowadzonymi w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, a następnie zostały przedłużone dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w ich państwie – przypomina samorząd lekarski. – Od początku były to przepisy wadliwe, między innymi z powodu braku wymogu znajomości języka polskiego czy ustanowienia minimum wymaganych kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie ich w mocy dziś nie ma już uzasadnienia – uważa Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Zasady wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców

Przez brak jasnych regulacji określających uprawnienia lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu dochodzi do „wielu nieporozumień i nieprawidłowości po stronie podmiotów leczniczych zatrudniających tę kategorię lekarzy". Izba przypomina zatem podstawowe zasady wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców.

  • Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty nie uprawnia do pracy w charakterze lekarza specjalisty.
  • Posługiwanie się tytułem lekarza specjalisty, a także umieszczenie informacji wprowadzających w błąd pacjentów, że lekarz posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty udziela świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie, jak specjalista stanowią naruszenie obowiązujących zasad wykonywania zawodu lekarza.
  • Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza Unią Europejską, jest dopuszczalne w przypadku uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanego przez okręgową radę lekarską na podstawie art. 7 ust 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym, co oznacza jednocześnie brak możliwości wykonywania zawodu w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Egzekwowanie prawa lekarzy

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA