Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W Niemczech pacjent wystąpił do lekarki dentystki o wydanie kopii dokumentacji medycznej w celu pociągnięcia do odpowiedzialności za zarzucane jej błędy. Dentystka zażądała od pacjenta opłaty za przygotowanie pierwszej kopii swojej dokumentacji medycznej. Choć sprawa miała miejsce w Niemczech, to zastosowano rozwiązania ogólnoeuropejskie.

Dentystka powołując się na (niemieckie) prawo zażądała, aby pokrył on koszty związane z dostarczeniem kopii dokumentacji medycznej.

Wydanie dokumentacji medycznej. Przepisy Unii Europejskiej

Mężczyzna jednak nie zamierzał tego zrobić i podjął kroki prawne, kierując sprawę do niemieckiego sądu. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sąd niemiecki uważał bowiem, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej, a mianowicie od ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

– W swoim wyroku Trybunał przypomniał, że RODO ustanawia prawo pacjenta do uzyskania pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej bez ponoszenia – co do zasad – kosztów. Administrator może pobrać opłatę tylko wtedy, gdy pacjent uzyskał już bezpłatnie pierwszą kopię swoich danych i ponownie występuje z takim wnioskiem – czytamy w komunikacie prasowym TSUE. Pozwaną dentystkę należało uznać za administratora danych osobowych pacjenta. W związku z tym była ona zobowiązana do bezpłatnego dostarczenia mu pierwszej kopii jego dokumentacji. Pacjent nie miał również obowiązku uzasadniania swojego wniosku.

Pacjent nie może ponosić kosztów dostępu do swoich danych

– Przepisy krajowe, nawet w celu ochrony interesów gospodarczych lekarzy prowadzących, nie mogą obciążać pacjenta kosztami pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej. Co więcej, pacjent ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej, jeżeli jest to konieczne do zrozumienia zawartych w tych dokumentach danych osobowych. Prawo to obejmuje dane z dokumentacji medycznej zawierającej informacje, takie jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi – dodano w komunikacie prasowym TSUE.

Z analizy prawnej wynika, że przepisy krajowe nie mogą obciążać pacjenta kosztami pierwszej kopii dokumentacji.

Dokładnie taka sama wykładnia prawa obowiązuje w Polsce. Dlatego pierwsze wydanie dokumentacji medycznej musi być bezpłatne.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Spór o wydanie dokumentacji medycznej

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA