Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy otrzymał odpowiedź od Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą dodatków covidowych dla lekarzy stażystów i rezydentów. Z odpowiedzi MZ i NFZ przekazanej do OZZL wynika, że rezydent i stażysta ma takie samo prawo do dodatku.

covidowego jak lekarz specjalista, jeżeli tylko spełnia odpowiednie warunki.
Jeżeli rezydent zatrudniony w jednym szpitalu (z którym ma umowę o pracę) jest na stażu w innym szpitalu i w tym innym spełnia warunki do otrzymania dodatku covidowego, to ten inny szpital ma obowiązek zgłoszenia go do NFZ i uzyskania dla niego dodatku. Wysokość dodatku jest równa dotychczasowemu pełnemu wynagrodzeniu lekarza. Z kolei do obowiązku tego drugiego szpitala należy dowiedzenie się jaka jest wysokość wynagrodzenia (dotychczasowa) rezydenta i o taką wysokość powinien wystąpić do NFZ. Szpital ten przekazuje następnie środki na dodatek do szpitala macierzystego, który ma lekarzowi wypłacić pełny dodatek.