Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jak dokonać rejestracji praktyki lekarskiej? Najpierw należy dokonać wpisu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek jest również zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Można go znaleźć na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Potrzebna będzie również opinia sanepidu oraz umowa OC oraz wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w okręgowej izbie lekarskiej. 1 lipca 2012 r. weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego praktykę lekarską, które określa kwestię związane z pomieszczeniem mniej szczegółowo, natomiast dokładnie określa wymogi sterylizacji.

PRAKTYKA ZAWODOWA

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA