Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarz dentysta, podobnie jak lekarze innych profesji, ma obowiązek zainterweniować w przypadku dostrzeżenia u pacjenta choroby zawodowej (zgodnie z kodeksem pracy). Lekarz powinien być tak samo czujny, jeśli dostrzeże jakieś symptomy choroby zawodowej u siebie czy swoich kolegów. Jak rozpoznać taką chorobę?

Należy dostrzec jej symptomy. Najczęstszymi chorobami zawodowymi są schorzenia kręgosłupa, czy kończyn dolnych, rzadziej choroby zakaźne czy pasożytnicze. Do czynników mogących wywołać takie schorzenia należą najczęściej:

czynniki chemiczne i fizyczne. Ma tu znaczenie rodzaj czynnika, jego natężenie i czas narażenia. Czynniki biologiczne – rodzaj czynnika, okres utajenia i droga szerzenia się czynnika. Do czynników wywołujących choroby zawodowe należą również takież o działaniu uczulającym oraz rakotwórczym, jak również sposób wykonywania pracy.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA