Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

22 maja 2012 pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące oznakowania zbiorników do przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz pracy z takimi pojemnikami i zbiornikami oraz ich transportowania. Pojemniki takie powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi (na podstawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z dnia 25 lutego 2011 r.).

Oczywiście istnieją przypadki, kiedy oznakowanie takich pojemników nie jest konieczne, np.: jeśli stosuje się je przez krótki okres lub gdy pojemnik jest używany do różnych substancji. Nadal jednak trzeba zapewnić ochronę osobom mającym kontakt z niebezpiecznymi substancjami, np. poprzez szkolenie, a osobom tym powinny być znane procedury postępowania z takimi substancjami. Zgodnie z nowym rozporządzeniem można umieścić takie znaki ostrzegawcze, jakie znajdują się z załączniku rozporządzenia oraz nazwy substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej, wzoru chemicznego substancji, a także informację o zagrożeniach stwarzanych przez substancję niebezpieczną. Rozporządzenie wdraża dyrektywę Unijną, która dotyczy znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA